i

O co jde?

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od 19. 9. 2012 dále novelizován zákonem 318/2012, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 148/2012 Sb.
>> čtěte více

Potřebuji energetický štítek?

Nevíte, zda máte povinnost si energetický štítek opatřit? Díky naší kalkulačce tuto informaci získáte během několika vteřin. Vyberte typ nemovitost a její stav a ihned získáte veškeré potřebné informace.
>> kalkulačka

Kalkulačka
Telefon

Kam se obrátit?

Potřebujete získat průkaz energetické náročnosti budovy a nevíte jak začít a na koho se obrátit? V sekci kontakt najdete kontaktní údaje na profesionály v tomto oboru. Poptávejte kvalitní a profesionální služby za rozumnou cenu!
>> čtěte více

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy neboli „energetický štítek“?

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od 19. 9. 2012 dále novelizován zákonem 318/2012, resp. jeho forma a způsob zpracování je rozepsána ve vyhlášce č. 148/2012 Sb.

Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem.

Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání.

Od 1. 4. 2013 obsahuje nový vzor energetického průkazu i vyjádření hodnot pro obálku budovy neboli energetický štítek.

Kdo musí mít energetický štítek?

JE POVINNOST HO PŘILOŽIT K DOKUMENTACI PŘI:

- výstavbě nových budov,
- při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,

Při prodeji:

- Rodinného domu zapsaného na listu vlastnictví jako objekt k bydlení nad 50 m2
- Komerční a administrativní budovy
- Bytové jednotky nad 50 m2 (do roku 2016 lze nahradit předložením tří faktur za roční vyúčtování energií)

U pronájmu:

- Objektu určeného k bydlení 
- ucelená část budovy (rozloha větší než 50 m2)
- Komerční budovy, administrativní budovy (celé budovy, které se pronajímají jako např. obchodní prostory, kanceláře)- Administrativní budovy státní správy s plochou větší jak 500 m2 (od 1. 7. 2013)

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Dále pak se tato povinnost netýká památek a objektů pro náboženské účely.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NESMÍ BÝT STARŠÍ 10 LET

Jak mohu získat energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze autorizovaná osoba podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Většinou se jedná o energetické auditory, kteří mají potřebnou certifikaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dejte si pozor na kvalitu

Kvalita a objektivnost je základ. Požadujte pouze kvalitní službu, pokud možno s návštěvou stavebně technického inženýra a technika k posouzení vašeho objektu. Pouze tehdy se může zpracovat energetický štítek objektivně a správně. V opačném případě se vystavujete nebezpečí pokuty a také případné reklamace od budoucího vlastníka nebo pronajímatele. Při nabídce extrémně nízké ceny se tedy mějte na pozoru a ověřte si reference.

Kalkulačka energetického štítku
Pro spuštění kalkulačky klikněte zde

1
2
3

Krok 1 - Zvolte typ nemovitosti

rodinný dům

Rodinný dům

bytový dům

Bytový dům

komerční administrativní budova

Komerční, administrativní budova

byt kancelář

Jednotlivý byt nebo kancelář
(ucelená jednotka)

chata chalupa

Chata, chalupa

veřejná budova

Veřejná budova
(budova užívaná orgánem veřejné moci)

Krok 2 - Zvolte stav nemovitosti

  • Pronájempronájem
  • Prodejprodej
  • nová stavbanová stavba
  • Renovacerenovace
  • Beze změnybeze změny (zatím neplánuji ani prodávat ani pronajímat)
  • Zpět

Krok 3 - Váš výsledek

ANO, potřebuji;
energetická třída musí být vyznačena také v inzerci

Velikost: nad 1500m2
Od: 1.1.2013

ANO, potřebuji;  energetická třída musí být vyznačena také v inzerci

Velikost: nad 1000m2
Od: 1.1.2013

ANO, potřebuji; Požadavek na energetickou náročnost budovy: tzv. nákladově-optimální úroveň

Velikost: do 1000m2
Od: 1.1.2013

ANO, potřebuji pokud se renovuje více než 25% obálky budovy.
Renovací se rozumí stavební úprava, nástavba nebo přístavba, která nezvětší energeticky vztažnou plochu o více než 25 %
Požadavek na energetickou náročnost budovy: tzv. nákladově-optimální úroveň pro renovované prvky, nebo pro celou budovu podle rozhodnutí stavebníka

Od: 1.1.2013

Pokud vlastník neplánuje změnu stavby, renovaci, prodej či nový pronájem domu, nevztahují se na něj žádné požadavky dané novelou zákona. Nemusí tedy plnit nové požadavky na energetickou náročnost, ani si pořizovat nový průkaz energetické náročnosti.

Od: 2019

ANO; pokud je pronajímán jako celek;
energetická třída musí být vyznačena také v inzerci

Od: 1.1.2013

ANO; pokud je prodáván jako celek;
energetická třída musí být vyznačena také v inzerci

Od: 1.1.2013

ANO; vztahuje se také na přístavbu, která zvětší energeticky vztažnou plochu budovy o více než 25 %

Od: 1.1.2013

ANO, pokud se renovuje víve než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace); doposud byl požadavek pouze u budov nad 1000 m2

Od: 1.1.2013

ANO; termín dle vztažné plochy

Velikost nad 1500m2 - od: 2015
Velikost nad 1000m2 - od: 2017
Velikost do 1000m2 - od: 2019

Zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů;
Pozn.: Každý bytový dům musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy: bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m² do roku 2015, nad 1000 m² do roku 2017 a menší do roku 2019 (týká se i bytového domu vlastněného družstvem)

Od: 1.1.2013

ANO; existuje povinnost předložit zájemci o koupi průkaz budovy; majitel bytu vyzve SVJ, aby mu byl průkaz poskytnut; pokud jej majitel bytu na písemnou žádost nezíská, může vykázat tři roční spotřeby využívaných energií;
V případě, že se předkládá průkaz, musí být energetická třída uvedena také v inzerci

Od: 1.1.2013

Od: 1.1.2013

ANO, pokud se renovuje víve než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz (např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace)

Od: 1.1.2013

není povinnost zpracovat PENB

ANO, platí pro pronájem celé budovy; energetická třída musí být vyznačena také v inzerci
Při pronájmu jednotlivé kanceláře či podlaží:
Existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy; pokud jej ale majitel ale ještě nemá zpracovaný, může vykázat tři roční spotřeby využívaných energií; v případě, že se předkládá průkaz, musí být energetická třída uvedena také v inzerci

Od: 1.1.2013

Zpracovává se pouze průkaz na celý bytový dům, který poté využívají všichni majitelé jednotlivých bytů

Od: 1.1.2013

ANO

Od: 1.1.2013

ANO, pokud se renovuje víve než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz

Od: 1.1.2013

Každá komerční budova musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy; zpracovává se pouze průkaz pro celou budovu, který poté majitel budovy využívá při jednotlivých pronájmech

Velikost nad 1500m2 - od: 2015
Velikost nad 1000m2 - od: 2017
Velikost do 1000m2 - od: 2019

Každá veřejná budova musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy

Každá veřejná budova musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy

ANO

Od: 1.1.2013

ANO, pokud se renovuje víve než 25 % obálky a není zpracovaný průkaz

Každá veřejná budova musí mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti v termínech podle energeticky vztažné plochy

Velikost nad 500m2 - do pol. 2013
Velikost nad 250m2 - do pol. 2015

Není povinnost zpracovat PENB

Není povinnost zpracovat PENB

Není povinnost zpracovat PENB

Není povinnost zpracovat PENB

Není povinnost zpracovat PENB

Zpět

Máte zájem o energetický štítek?

Potřebujete energetický štítek? Máte zájem o profesionální a cenově dostupné služby z této oblasti? Ozvěte se nám, nebo nám zanechte zprávu a Váš kontakt a my Vás budeme sami kontaktovat s nabídkou našich služeb.

logo2 +420 602 253 873
hajdu@primabuilding.cz
www.primabuilding.cz

Doporučujeme: Servis chlazení